Effect of Solvent Composition on Antiradical Activity of Dried Origanum Vulgare Extracts

Daria Kaczmarek , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we desribe results of our study on the effect of the composition of solvents used in the extraction process of antiradical compound present in the dried Oreganum vulgare plant in order to obtain information about the antioxidant activity of extracts with potential use in cosmetic products. Various ethanol-water mixtures were used in the research as effective extractants of antiradical compounds. Antiradical activity of the so-obtained dried Oreganum vulgare plant extracts was determined for freshly obtained extracts by spectrophotometric means of determining the total content of phenolic compounds and using the kinetic version of the DPPH radical assay. It was found that the antiradical activity of the dried Oreganum vulgare plant extracts determined by various methods depends to a large extent on the composition of the solvent used in the extraction process. On the basis of the measurements carried out, it can be concluded that the antiradical activity of the dried Oreganum vulgare plant extracts obtained with the use of various mixtures of ethanol with water is always higher than that found for the extracts obtained using the single solvents.
Author Daria Kaczmarek
Daria Kaczmarek,,
-
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWpływ składu rozpuszczalnika na aktywność przeciwrodnikową ekstraktów suszu lebiodki pospolitej
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No3
Pages76-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoregano, lebiodka pospolita, ekstrakcja, właściwości przeciwrodnikowe
Keywords in EnglishIndustrial commodities, Commodity research, Antioxidant activity, Herbs, Cosmetics
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań dotyczące wpływu składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji suszu lebiodki pospolitej (Oreganum vulgare) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. W badaniach stosowano różne mieszaniny etanolu z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikową tak otrzymanych ekstraktów suszu lebiodki pospolitej wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości związków fenolowych oraz stosując kinetyczną wersję metody z rodnikiem DPPH. Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z suszu lebiodki pospolitej wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od składu rozpuszczalnika stosowanego w procesie ekstrakcji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z suszu lebiodki pospolitej otrzymanych przy użyciu różnych mieszanin etanolu z wodą jest zawsze wyższa niż dla ekstraktów otrzymanych przy użyciu pojedynczych rozpuszczalników.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.03.07
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?