Uwarunkowania rozwoju biznesu w Afryce

Paweł Łopatka , Aleksandra Rabczun

Abstract

Africa is a surface and population one of the largest continents. Despite the huge potential in the form workforce or huge deposits of mineral resources there are serious barriers to its development. The classic economic theories indicate that every economy undergoes three stages of development: from agriculture to industry to providing services. Nowadays, however, the paths of economic growth are much more complicated and business is considered one of the most important components of economic development. The purpose of this article is to characterize the conditions of running a business in Africa. The article is of theoretical and empirical nature and consists of two main parts - the first presents historical issues related to colonialism in Africa, while the second part includes analysis of the diversification of economic and business-related indicators in Africa.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
, Aleksandra Rabczun (WE / KPEiPR)
Aleksandra Rabczun,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsConditions for business development in Africa
Pages303-313
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy Horyzonty. Tom XII, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-16-0, 607 p.
Keywords in Polishuwarunkowania rozwoju biznesu, biznes w Afryce
Keywords in Englishconditions of business development, business in Africa
Abstract in PolishAfryka jest powierzchniowo i ludnościowo jednym z największych kontynentów. Mimo ogromnego potencjału w postaci m.in. siły roboczej czy ogromnych złóż surowców mineralnych istnieją poważne bariery jej rozwoju. Klasyczne teorie ekonomiczne wskazują, że każda gospodarka przechodzi trzy stadia rozwoju: od rolnictwa przez przemysł do świadczenia usług. Współcześnie jednak ścieżki wzrostu gospodarczego są znacznie bardziej skomplikowane a biznes uważa się za jeden z najważniejszych komponentów rozwoju ekonomicznego. Celem artykułu jest charakterystyka uwarunkowań prowadzenia biznesu w Afryce. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z dwóch zasadniczych części – w pierwszej zaprezentowano kwestie historyczne związane z kolonializmem w Afryce, natomiast druga część obejmuje analizę zróżnicowania wskaźników gospodarczych i związanych z prowadzeniem biznesu w Afryce
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-12-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?