Rejestr podatkowy oraz rejestr ZUS jako źródło informacji dodatkowej dla statystyki gospodarczej - możliwości i ograniczenia

Grażyna Dehnel

Abstract

Market economy generates demand for various data about local economic, social or environmental conditions. This creates a need for a modification of the business statistics information system. One of the major factors that limit changes is the cost of statistical surveys. The need of the substantial reduction of sample sizes and to produce accurate estimates for small domains has increased the importance of the growing use of a greater amount of auxiliary information coming from administrative registers. The study is aimed at assessing the usefulness of available administrative sources for short-term business statistics. The paper presents the major issues involved in estimating information about economic activity e.g. incompleteness of registers, problems in data linkage, timeliness, non-homogenous distributions.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
Other language title versionsTax Register and Social Security Register as a Source of Additional Information for Business Statistics - Possibilities and Limitations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 384
Pages 51-59
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishintegracja danych, statystyka krótkookresowa, rejestry administracyjne
Keywords in Englishdata integration, short-term statistics, administrative registers
Abstract in PolishGospodarka rynkowa generuje popyt na dane dotyczące lokalnych warunków gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Stwarza to konieczność modyfikacji systemu informacyjnego statystyki gospodarczej. Jednym z głównych czynników, które ograniczają zmiany, jest koszt badań statystycznych. Potrzeba znacznego zmniejszenia liczebności próby oraz dokładniejszych szacunków dla małych domen spowodowała wzrost znaczenia wykorzystania informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych. Celem badania była ocena przydatności dostępnych źródeł administracyjnych dla krótkookresowej statystyki przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono główne problemy związane z szacowaniem informacji o działalności gospodarczej, takie jak: niekompletność rejestrów, integracja danych, terminowość, niejednorodność rozkładów cech.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-24)
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?