Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości spotkania biznesowego

Monika Dembińska

Abstract

Service quality is relevant factor influencing business meeting value. It is dependent on both the employed staff and applied logistics solutions. The paper presents theoretical issue base, followed by empirical part: case study of the European Wind Energy Conference and Exhibition EWEC 2010, supported by temporary staff.
Author Monika Dembińska (WGM / KT)
Monika Dembińska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe Role of Temporary Staff in Creating the Business Meeting Value
Pages60-74
Publication size in sheets0.7
Book Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mazur Grzegorz (eds.): Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki, Debiuty Ekonomiczne, no. 16, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), ISBN 978-83-7417-892-1, 176 p.
Keywords in PolishTurystyka biznesowa, Konferencje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studium przypadku
Keywords in EnglishBusiness tourism, Conferences, Human Resources Management (HRM), Case study
Abstract in PolishJakość oferowanej obsługi jest istotnym czynnikiem budującym wartość spotkania biznesowego. Zależna jest ona zarówno od zatrudnionego personelu, jak i przyjętych rozwiązań logistycznych. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy zagadnienia poparte częścią empiryczną - studium przypadku Europejskiej Konferencji o Energii Wiatrowej EWEC 2010 obsługiwanej przez pracowników tymczasowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?