Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik wspierający zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Hanna Pondel

Abstract

The phenomena of sustainable development occurring in the Polish countryside in recent years can be analysed in the economic, social and environmental dimensions, which are the key elements of the concept of sustainable development. The implementation of this concept requires a systemic approach and the support of desired directions of activities. The aim of this study is to evaluate the potential use of European Union funds for supporting the sustainable development of rural areas. Two EU programmes are the object of analysis: the Rural Development Programme 2014–2020 (RDP) and the Wielkopolska Regional Operational Programme 2014–2020 (WROP). RDP is contributing to the realization of the sustainable development concept of rural areas and agriculture mainly through projects carried out in agriculture, WROP – mainly through projects carried out around agriculture. The aim of all the priority axes, actions and adopted objectives of the programmes is to support the implementation of Strategies of the sustainable development of rural areas, agriculture and fishing 2012–2020.
Author Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsEuropean Union Funds as a Factor Supporting the Sustainable Development of Rural Areas
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages88-102
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, obszary wiejskie, fundusze europejskie, Program rozwoju obszarów wiejskich, Wielkopolski regionalny program operacyjny
Keywords in Englishsustainable development, rural areas, European funds, Rural Development Programme, Wielkopolska Regional Operational Programme
Abstract in PolishZjawiska zachodzące w ostatnich latach na polskiej wsi można analizować w wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, które to wymiary są kluczowym elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej koncepcji wymaga systemowego podejścia i wsparcia pożądanych kierunków działań. Celem opracowania była ocena potencjalnych możliwości wykorzystania funduszy europejskich dla wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przedmiotem analizy są dwa programy unijne: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (PROW) oraz Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). Pierwszy – PROW – przyczynia się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa głównie poprzez projekty realizowane w rolnictwie, a WRPO 2014+ – głównie poprzez projekty realizowane w otoczeniu rolnictwa. Wszystkie osie priorytetowe, działania oraz przyjęte cele programów służą realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_pondel.pdf
Languagepl polski
File
06_pondel.pdf 429.29 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?