Consumer engagement and the perception of packaging information

Dobrosława Mruk-Tomczak , Ewa Jerzyk , Natalia Wawrzynkiewicz

Abstract

Opakowanie produktu to ważny czynnik wpływający na decyzje zakupowe, zwłaszcza w odniesieniu do produktów żywnościowych. Opakowanie zwraca uwagę, za jego pomocą producent komunikuje się z konsumentem w momencie procesu zakupowego, przekazuje informacje, instruuje i edukuje. Znaczenie tych informacji jest różne, w zależności od produktu i potrzeb informacyjnych konsumenta wynikających z jego postawy. Poziom zaangażowania konsumenta w zakup może istotnie determinować postrzeganie informacji – emocjonalnych i rzeczowych – na opakowaniu. Celem artykułu było zbadanie percepcji treści emocjonalnych i informacji rzeczowych na opakowaniu soku owocowego, z uwzględnieniem poziomu zaangażowania konsumenta w zakup. Zakładano, że wysokie zaangażowanie konsumenta będzie skutkowało większą uwagą wzrokową na informacjach rzeczowych o produkcie. Do realizacji celu zastosowano okulografię i kwestionariusz ankietowy. Wyniki wskazały, że poziom zaangażowania konsumenta w zakup soku owocowego (częstotliwość i motywacja do zakupu) nie wpływa na preferencje w zakresie rodzaju percepowanej informacji.
Author Dobrosława Mruk-Tomczak (WT / KMP)
Dobrosława Mruk-Tomczak,,
- Department of Product Marketing
, Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
, Natalia Wawrzynkiewicz (WZ / KSM)
Natalia Wawrzynkiewicz,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (0 pkt)
Issue year2019
Vol14
No2
Pages195-207
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkonsument, proces podejmowania decyzji, zaangażowanie, opakowanie, informacje, rynek soków
Keywords in Englishconsumer, decision making process, engagement, packaging, information, juice
DOIDOI:10.31648/oej.3971
URL http://www.uwm.edu.pl/wne/sites/default/files/u3/oej/pliki/wydania/14_2/06_Mruk-Tomczak-D.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?