Consumer engagement and the perception of packaging information

Dobrosława Mruk-Tomczak , Ewa Jerzyk , Natalia Wawrzynkiewicz

Abstract

Opakowanie produktu to ważny czynnik wpływający na decyzje zakupowe, zwłaszcza w odniesieniu do produktów żywnościowych. Opakowanie zwraca uwagę, za jego pomocą producent komunikuje się z konsumentem w momencie procesu zakupowego, przekazuje informacje, instruuje i edukuje. Znaczenie tych informacji jest różne, w zależności od produktu i potrzeb informacyjnych konsumenta wynikających z jego postawy. Poziom zaangażowania konsumenta w zakup może istotnie determinować postrzeganie informacji – emocjonalnych i rzeczowych – na opakowaniu. Celem artykułu było zbadanie percepcji treści emocjonalnych i informacji rzeczowych na opakowaniu soku owocowego, z uwzględnieniem poziomu zaangażowania konsumenta w zakup. Zakładano, że wysokie zaangażowanie konsumenta będzie skutkowało większą uwagą wzrokową na informacjach rzeczowych o produkcie. Do realizacji celu zastosowano okulografię i kwestionariusz ankietowy. Wyniki wskazały, że poziom zaangażowania konsumenta w zakup soku owocowego (częstotliwość i motywacja do zakupu) nie wpływa na preferencje w zakresie rodzaju percepowanej informacji.
Autor Dobrosława Mruk-Tomczak (WT / KMP)
Dobrosława Mruk-Tomczak
- Katedra Marketingu Produktu
, Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk
- Katedra Strategii Marketingowych
, Natalia Wawrzynkiewicz (WZ / KSM)
Natalia Wawrzynkiewicz
- Katedra Strategii Marketingowych
Tytuł czasopisma/seriiOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom14
Nr2
Paginacja195-207
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimkonsument, proces podejmowania decyzji, zaangażowanie, opakowanie, informacje, rynek soków
Słowa kluczowe w języku angielskimconsumer, decision making process, engagement, packaging, information, juice
DOIDOI:10.31648/oej.3971
URL http://www.uwm.edu.pl/wne/sites/default/files/u3/oej/pliki/wydania/14_2/06_Mruk-Tomczak-D.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?