Ocena efektywności inwestycji w OZE - Case Study wykorzystania technologii do spalania biomasy w przedsiębiorstwie turystycznym

Łukasz Nawrot

Abstract

W artykule dokonano oceny opłacalności inwestycji, dzięki której można wykorzystać biomasę roślinną w przedsiębiorstwie turystycznym. W pierwszej kolejności wskazano na możliwości implementacji technologii OZE na obszarach niezurbanizowanych a następnie przedstawiono w formie case study przedsięwzięcie inwestycyjne, dzięki któremu można było obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie. W celu oceny efektów przeprowadzono rachunek opłacalności inwestycji przy pomocy metod dynamicznych NPV i IRR.
Author Łukasz Nawrot (WGM / KT)
Łukasz Nawrot,,
- Department of Tourism
Other language title versionsAssessment of Economic Effectiveness of Investments in Renewable Energy - Case Study of Applying Biomass Technology in a Tourist Company
Journal seriesBiuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2014
No1-2
Pages52-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, inwestycje, gospodarka turystyczna
URL http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%201-2(2014).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?