Dopłata jako forma dokapitalizowania spółki osobowej - aspekty prawno-podatkowe

Maciej Sobiech , Agnieszka Sobiech

Abstract

A functioning partnership may require capital injection. An essential way to deliver the capital is to contribute monetary or non-monetary contribution. This solution requires a change to the articles of association and causes such tax effects as when establishing a new partnership. Similarly to capital companies, repayable methods may be used in the form of loans, improper deposits, repayable additional payments or non-repayable, such as, a donation contract or non-repayable additional payments. In practice, the partners often supply the partnership, creating a supplementary capital, and take resolutions to make additional payments. No special regulation causes the freedom in determining how to recapitalize the partnership. This diversity raises problems in determining the tax consequences of an individual actions, all the more so because the Income Tax Act do not include specific solutions and tax consequences are determined on general principles.
Author Maciej Sobiech
Maciej Sobiech,,
-
, Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
Journal seriesDoradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, ISSN 1427-2008, (0 pkt)
Issue year2019
No4
Pages38-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółki osobowe; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych
Keywords in Englishpartnerships; personal income tax; company income tax
Abstract in PolishFunkcjonująca spółka osobowa może wymagać dokapitalizowania. Zasadniczym sposobem dostarczenia kapitału jest wniesienie wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego. To rozwiązanie wymaga zmiany umowy spółki i wywołuje takie same skutki podatkowe jak przy zawiązywaniu nowej spółki. Podobnie jak w spółkach kapitałowych zastosować można również metody zwrotne w postaci pożyczek, depozytu nieprawidłowego, zwrotnych dopłat lub bezzwrotne, takie jak np. zawarcie umowy darowizny czy bezzwrotne dopłaty. W praktyce wspólnicy spółek osobowych często zasilają spółki, tworząc kapitał zapasowy czy rezerwowy, i podejmują uchwały o dokonaniu wpłat (czy dopłat) na ten kapitał. Brak szczególnych regulacji powoduje swobodę w ustalaniu sposobu dokapitalizowania spółek osobowych. Ta różnorodność form rodzi problemy w określeniu skutków podatkowych poszczególnych czynności, tym bardziej że ustawy o podatkach dochodowych nie zawierają w tym zakresie szczególnych rozwiązań i konsekwencje podatkowe powstają na zasadach ogólnych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2347
URL https://isp-bisp.pl/resources/html/article/details?id=189573
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?