Strefy wolnego handlu w Rumunii na tle rozwiązań światowych

Maciej Szczepkowski

Abstract

Creating favored zones has a long history dating back to ancient times. The first special economic zone in the current meaning was established in Shannon in Ireland in 1958. Nowadays it is estimated that there are over 3000 special economic zones in more than 130 countries worldwide. These types of instruments also became quite popular in the post-socialist countries in the early 90s. One of the largest post-comunist countries which created free trade zones was Romania. The aim of the article is to analyze how free trade zones work in Romania under the current Romanian law.
Author Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsFree trade Zones in Romania in Comparison to World Solutions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages 368-377
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSpecjalne strefy ekonomiczne, Handel
Keywords in EnglishSpecial economic zones, Trade
Abstract in PolishTworzenie uprzywilejowanych stref ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w aktualnym rozumieniu powstała w mieście Shannon w Irlandii w 1958 r. Obecnie szacuje się, że na całym świecie istnieje przeszło 3000 specjalnych stref ekonomicznych różnego rodzaju w ponad 130 państwach. Tego typu instrumenty stały się także dość popularne w krajach postsocjalistycznych w latach 90. XX w. Jednym z największych krajów byłego bloku wschodniego, w którym utworzono strefy wolnego handlu, jest Rumunia. Celem artykułu będzie przedstawienie zasad funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty inwestycyjne w strefach na podstawie Ustawy o Strefach Wolnego Handlu.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.35
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?