Strefy wolnego handlu w Rumunii na tle rozwiązań światowych

Maciej Szczepkowski

Abstract

Creating favored zones has a long history dating back to ancient times. The first special economic zone in the current meaning was established in Shannon in Ireland in 1958. Nowadays it is estimated that there are over 3000 special economic zones in more than 130 countries worldwide. These types of instruments also became quite popular in the post-socialist countries in the early 90s. One of the largest post-comunist countries which created free trade zones was Romania. The aim of the article is to analyze how free trade zones work in Romania under the current Romanian law.
Autor Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Inne wersje tytułuFree trade Zones in Romania in Comparison to World Solutions
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr402
Paginacja 368-377
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimSpecjalne strefy ekonomiczne, Handel
Słowa kluczowe w języku angielskimSpecial economic zones, Trade
Streszczenie w języku polskimTworzenie uprzywilejowanych stref ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w aktualnym rozumieniu powstała w mieście Shannon w Irlandii w 1958 r. Obecnie szacuje się, że na całym świecie istnieje przeszło 3000 specjalnych stref ekonomicznych różnego rodzaju w ponad 130 państwach. Tego typu instrumenty stały się także dość popularne w krajach postsocjalistycznych w latach 90. XX w. Jednym z największych krajów byłego bloku wschodniego, w którym utworzono strefy wolnego handlu, jest Rumunia. Celem artykułu będzie przedstawienie zasad funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty inwestycyjne w strefach na podstawie Ustawy o Strefach Wolnego Handlu.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.35
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?