System zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Tomasz Buchwald , Tomasz Guzewski

Abstract

As increase in competitiveness between companies leads to pursuit of new ways to communicate between businesses and customers. In order to keep its position in the market a company continuously looks for new marketing solutions. The answer to these searches can be a CRM system.This paper presents the development of an optimal CRM system for the Astor company, which proceeded in the following stages: analyst team debate, analysis of needs, definition of system functionality and the choice of solution. It also presents the process of the implementation of the CRM system and highlights the benefits. Such a complex process required cooperation between different departments of the company and changes in management skills. The result was a successful implementation of the system.
Author Tomasz Buchwald (UEP)
Tomasz Buchwald,,
- Poznań University of Economics and Business
, Tomasz Guzewski
Tomasz Guzewski,,
-
Other language title versionsConsumer Relationship Management Systems in an International Company
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages243-252
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCustomerRelationship Management, CRM, system informatyczny, zarządzanie relacjami, CRM analityczny i CRM operacyjny, przedsiębiorstwo
Keywords in EnglishCustomerRelationship Management, CRM, relationship management, analytical CRM and operational CRM, enterprise
Abstract in PolishWzrost konkurencyjności przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie nowych sposobów komunikacji między przedsiębiorstwami a klientami. W celu utrzymania się na rynku przedsiębiorstwo ciągle poszukuje nowych rozwiązań marketingowych. Odpowiedzią na te poszukiwania może być system CRM. Artykuł przedstawia opracowanie optymalnego systemu CRM dla firmy Astor, co przebiegało w następujących etapach: dyskusja zespołu analityków, analiza potrzeb, określenie funkcjonalności systemu oraz wybór rozwiązania. Przedstawiono tu również sam proces wdrażania systemu CRM i naświetlono korzyści. Proces ten jest bardzo złożony wymagał współpracy różnych działów firmy oraz umiejętności zarządzania zmianą. Efektem jest udane wdrożenie sytemu.
DOIDOI:10.14595/PIES/01/019
URL http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/19_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Buchwald_Guzewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?