The impact of German and French protectionist practices on the situation of Polish international road transport operators

Maciej Stajniak , Paweł Romanow , Sylwia Konecka , Vladimir Bobyl

Abstract

The article discusses the current key issues concerning protectionist practices implemented by Germany and France which are key players in the European international transport market in the context of the deteriorating competitive position of Polish transport operators. The material was divided into several parts. The first part describes the importance of German and French markets for road transport in Poland. The following two parts discuss protectionism within the European Union and briefly analyze the impact of the legislation on minimum wages in Germany and France on the road transport sector. Subsequently, the potential consequences of the Paris Alliance for Polish carriers are identified as well as their problems with regard to minimum wage regulations in Germany and France.
Author Maciej Stajniak - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Maciej Stajniak,,
-
, Paweł Romanow - Poznan School of Logistics
Paweł Romanow,,
-
, Sylwia Konecka (WZ / KLiT)
Sylwia Konecka,,
- Department of Logistics and Transport
, Vladimir Bobyl - Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego
Vladimir Bobyl,,
-
Other language title versionsWpływ praktyk protekcjonistycznych Niemiec i Francji na sytuację polskich drogowych przewoźników międzynarodowych
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6 (377), tom II
Pages371-384
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsektor transportu, protekcjonizm, stawki minimalne, konkurencyjność
Keywords in Englishtransport sector, protectionism, minimum wages, competitiveness
Abstract in PolishW artykule poruszono kluczowe i aktualne zagadnienia dotyczące praktyk protekcjonistycznych kluczowych graczy na rynku europejskich przewozów międzynarodowych, z Niemiec oraz Francji, w aspekcie pogarszającej się sytuacji konkurencyjnej polskich operatorów transportowych. Materiał został podzielony na kilka części. W pierwszej określono znaczenie rynku niemieckiego oraz francuskiego dla transportu drogowego w Polsce. W dwóch kolejnych częściach omówiono przejawy protekcjonizmu w Unii Europejskiej oraz dokonano krótkiej analizy wpływu ustawy o płacy minimalnej w Niemczech i Francji na sektor transportu drogowego. Następnie określono potencjalne konsekwencje Sojuszu Paryskiego dla polskich przewoźników oraz przybliżono problemy polskich przewoźników w aspekcie regulacji dotyczących płacy minimalnej w Niemczech i Francji.
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?