Znaczenie innowacyjności w hierarchii osobistych wartości menedżerów oraz w procesie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

Maciej Brzozowski , Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the paper the concept of managers' personal values is described and the nature of innovativeness is presented as an example of such values. The second part contains the findings of empirical research conducted among the managers of Polish companies. The findings presented relate to three research areas: (1) the importance of mangers' personal values, (2) management characteristics relating to innovation in organizations, (3) the importance of innovativeness in human resources management.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Importance of Innovativeness in the Hierarchy of Managers' Personal Values and in the Process of Human Resources Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages7-25
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishosobiste wartości menedżerów, innowacyjność, innowacje w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishmanagers’ personal values, innovativeness, innovations in management, human resources management
Abstract in PolishW pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję osobistych wartości kierowniczych oraz omówiono istotę innowacyjności jako jednej z podstawowych wartości menedżerów, a w drugiej - wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw w Polsce. Zaprezentowane wyniki odnoszą się do trzech obszarów badawczych: (1) znaczenia osobistych wartości menedżerów, (2) atrybutów zarządzania uwzględniających znaczenie innowacji w organizacji, (3) znaczenia innowacyjności zarządzania zasobami ludzkimi.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_brzozowski_bartkowiak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_01_brzozowski_bartkowiak.pdf 235.47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?