Motywy uprawiania sportu i rekreacji ruchowej przez studentów

Bogdan Sojkin , Szymon Michalak

Abstract

One of the most noticeable global consumer trends is the increasing interest in leading a healthy lifestyle. The interest in being healthy leads people to spending their leisure time more actively and systematically engaging in physical activity. One of the key target segments of entities operating in the sport market is undoubtedly a group of students. The article presents the results of research conducted in 2014 on a sample of 384 Poznań University of Economics and Business students. Its main objective was to distinguish and evaluate the principal motives for participation in sport and physical recreation. Exploratory Factor Analysis (EFA) method was used to analyze the collected data.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Szymon Michalak (WT / KMP)
Szymon Michalak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsStudents Motives for Participation in Sport and Physical Recreation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No460
Pages38-50
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstudent, rynek sportowy, motywy, sport i rekreacja ruchowa, analiza czynnikowa
Keywords in English student, sport market, motives, sports and physical recreation, Exploratory Factor Analysis
Abstract in PolishWśród trendów globalnych, wyraźnie zyskującym w ostatnich latach na znaczeniu, jest wzrost zainteresowania prowadzeniem zdrowego trybu życia. Przejawia się ono w aktywizacji spędzania czasu wolnego konsumentów, w tym przede wszystkim w uprawianiu sportu i rekreacji ruchowej. Jednym z kluczowy segmentów docelowych działalności podmiotów funkcjonujących na rynku sportowo-rekreacyjnym, jest niewątpliwie grupa studentów. W artykule przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego w 2014 roku, na próbie 384 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którego głównym celem było wyodrębnienie i ocena głównych motywów uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Analiza wyników badania przeprowadzona została z wykorzystaniem eksploracyjnej analizy czynnikowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.460.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36549&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?