Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat

Agnieszka Sobiech

Abstract

This article presents the problem of subjectivity of partnerships in the tax law. Tax law, otherwise than civil law, designates a catalogue of entities, which assigns the ability to have certain rights and obligations on the basis of the tax laws, not by the general rules of law. The article indicates how the issue of partnerships subjectivity was formed in the most important taxes for our financial system - income taxes, value-added tax, tax on civil law transactions and property tax.
Author Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
Other language title versionsTax Subjectivity of Partnerships in the Last 25 Years
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No362
Pages342-356
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpodmiotowość podatkowa, opodatkowanie spółek osobowych
Keywords in Englishtax subjectivity, partnership taxation
Abstract in PolishOpracowanie poświęcone zostało problematyce podmiotowości spółek osobowych w prawie podatkowym. Prawo podatkowe inaczej aniżeli prawo cywilne wyznacza katalog podmiotów, którym przypisuje zdolność do posiadania określonych praw i obowiązków, na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych, a nie w drodze generalnej normy prawnej. W artykule wskazano, jak ukształtowano zagadnienie podmiotowości spółek osobowych w najważniejszych dla naszego systemu finansowego podatkach - podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.362.26
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?