Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw

Marzena Remlein

Abstract

Purpose - the analysis of the financial results of fuel companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/Approach - the method of analysis of the literature and regulations and methods of financial analysis were used in the study. Findings - the paper presents the empirical findings on the financial results of listed companies fuel industry. Originality/Value - the financialisiation is a relatively new phenomenon that is presented in the literature mainly macroeconomic perspective. There are no studies on the impact of the financialisation on business entities.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Impact of the Economy Financialisiation on the Financial Results of Polish Companies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages169-180
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWynik finansowy, Przychody, Koszty, Finansjeryzacja
Keywords in EnglishFinancial performance, Revenue, Costs, Financialization
Abstract in PolishCel - analiza wyników działalności finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie z branży paliwowej. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę analizy literatury i regulacji prawnych oraz metody z zakresu analizy finansowej. Wynik - w opracowaniu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących wyników działalności finansowej spółek giełdowych branży paliwowej. Oryginalność/Wartość - finansyzacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które w literaturze prezentowane jest głównie w ujęciu makroekonomicznym. Brak badań odnoszących się do wpływu finansyzacji na działalność gospodarczą podmiotów
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?