Różnice pomiędzy deklaracjami dotyczącymi zakupu produktów marek własnych sieci handlowych a faktycznymi decyzjami zakupowymi młodych nabywców

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The epistemic goal of this paper is to show the problem of the inconsistencies between declarationsand the exact purchase of private label products. In order to identyfy the potential differences, the comparative analysis of photographs was conducted. The selection of this segment is important due to the fact that 23% of Polish population constist of people at the age of 20-34. Sweets, dairy and powdery are the most founded products among young Bąkconsumers. Respondents do not purchase beauty products and are not willing to test them. The research reveals that 85% of opinions made by the buyers were different from the state of their private label products possession. The main discrepancy was between the respondents' claim that they do not acquire private labels products, but they were present at provided pictures or in declaring only small percentage of that kind of purchases while most of presented consumables were signed by the distributive network.
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsDifferences Between Purchase Declarations of Shopping Chains Private Labels vs. Real Buying Behaviour of Young Consumers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No460
Pages137-151
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbadania etnograficzne, młodzi nabywcy, marki własne
Keywords in Englishetnographic research, young customers, private labels
Abstract in PolishCelem poznawczym badania jest ukazanie problemu braku zgodności pomiędzy deklaracjami a rzeczywistym nabywaniem artykułów marek własnych sieci handlowych. W celu identyfikacji potencjalnych rozbieżności, w oparciu o sporządzone fotografie, dokonano analizy porównawczej. Wybór segmentu młodych nabywców nie był przypadkowy. Jego wyodrębnienie jest istotne z punktu widzenia wysokiego udziału w strukturze demograficznej Polski (osoby w wieku 20-34 lat stanowią 23% populacji kraju). Badani wskazywali, że nabywają artykuły sypkie, słodycze oraz nabiał marek własnych. Natomiast nie korzystają z produktów kosmetycznych i nie są skłonni do ich przetestowania. W przypadku 85% deklaracji dostrzeżono pewne rozbieżności. Głównie dotyczyły one sytuacji, w której nabywcy wskazywali, iż nie kupują określonych produktów, a znajdowały się one na ich półkach, bądź też, gdy wskazywano na zakup niewielkiego odsetka produktów marek własnych, a większość produktów miała logo sieci handlowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.460.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36561&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-20)
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?