Discretionary Tax Liability Reliefs in Germany and Poland

Małgorzata Hybka

Abstract

One of the consequences of the economic crisis is the increase in tax arrears. It is mostly the result of the worsening of taxpayers' financial situation. This phenomenon was also reported during the last world financial crisis. In the OECD member states, in the years 2005- -2011, tax arrears increased by on average 28.7%. At the same time, in 2009, the average relation of undisputed tax arrears to net revenue collection for all OECD member states reached the record value of 14.3%. The scale of the increase in tax arrears varied significantly from one member state to another and was determined by different factors. Tax liability reliefs may have a significant influence on the stock of tax arrears. This article compares the provisions of the law governing such reliefs in Germany and in Poland. Moreover, it analyses the stock and structure of tax arrears in these countries in the years 2007-2011
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsUlgi w spłacie zobowiązań podatkowych w Niemczech i w Polsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No403
Pages66-76,
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishUlgi podatkowe, Odpowiedzialność za zaległości podatkowe, Umorzenie długu
Keywords in EnglishTax incentives, Liability for tax arrears, Debt relief
Abstract in PolishJednym z następstw kryzysów gospodarczych jest wzrost zaległości podatkowych. Wynika on przede wszystkim z pogorszenia sytuacji finansowej podatników. Zjawisko to wystąpiło również w trakcie ostatniego światowego kryzysu finansowego. W państwach członkowskich OECD zaległości podatkowe w latach 2005-2011 zwiększyły się średnio o ok. 28,7%. Jednocześnie średni udział bezspornych zaległości podatkowych w dochodach podatkowych netto osiągnął w 2009 r. rekordową wysokość - 14,3%. Skala wzrostu zaległości podatkowych była znacznie zróżnicowana w państwach członkowskich i determinowana w tych państwach odmiennymi czynnikami. Istotny wpływ na stan zaległości podatkowych mają ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Celem artykułu jest porównanie zasad przyznawania prawa do tych ulg w Niemczech i w Polsce. Ponadto w jego treści zanalizowano stan i strukturę zaległości podatkowych w tych państwach w latach 2007-2011
DOIDOI:10.15611/pn.2015.403.06
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?