Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studium przypadku

Dariusz Nowak , Wojciech Przybylski

Abstract

The stabilization of the market contributed to the increase in turnover between the cooperating companies and thus the development of a trade credit. As a result, a large part of Polish companies have problems with payments for the delivered products or rendered services. They are forced to look for the tools and instruments to support the process of financial management. One of such tools, rarely used, is factoring. Its importance, growing popularity and lack of other alternative tools contributed to this paper development. The paper presents factoring issues from the perspective of the company which uses it in the process of financial liquidity. The chosen research method is a case study because of the problem that is innovative, relatively poorly described in bibliography and being in a development stage.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
, Wojciech Przybylski - Biuro Handlowo Usługowe QUAY spółka z o.o.
Wojciech Przybylski,,
-
Other language title versionsFactoring As A Tool For Supporting The Financial Management Of Enterprise – A Case Study
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages141-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinansowanie działalności, faktoring, płynność finansowa, zatory płatnicze
Keywords in Englishfinancing activities, factoring, financial liquidity, payment gridlock
Abstract in PolishStabilizacja rynku przyczyniła się do wzrostu obrotów między współpracującymi przedsiębiorstwami, a tym samym do rozwoju kredytu handlowego. W efekcie znaczna część polskich przedsiębiorstw ma problemy z otrzymaniem zapłaty za dostarczone produkty lub wyświadczone usługi i zmuszona jest do poszukiwania narzędzi i instrumentów, które wspomagają proces zarządzania finansami. Jednym z takich narzędzi, stosunkowo rzadko wykorzystywanym w praktyce, jest faktoring. Jego znaczenie, rosnąca popularność i brak innych, alternatywnych narzędzi, przyczyniły się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto przedstawienie problematyki faktoringu z perspektywy przedsiębiorstwa, które wykorzystuje go w procesie utrzymania płynności finansowej. Jako metodę badawczą przyjęto studium przypadku, która znajduje swoje uzasadnienie ze względu na problem, który ma charakter nowatorski, stosunkowo słabo opisany w literaturze i znajdujący się w fazie rozwoju.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-12
URL https://wnus.edu.pl/frfu/en/issue/123/article/6757/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?