Dominacja czy zaangażowanie – rola komplementariusza spółki komandytowej

Zofia Wierzbińska

Abstract

The purpose of this chapter is to determine whether the general partner of a limited partnership has control over such a company, allowing it to be recognized under the Accounting Act as the dominating unit. In accomplishing the goal, it was verified what kind of relations take place between partners of the limited partnership and what are the premises for acknowledging the control. The determinants of the existence of the relationship of domination and the consequences of its possible diagnosis were pointed out. The problem of identifying relationships in partnerships, the occurrence of which is more and more common, has not yet been addressed in the accounting literature.
Autor Zofia Wierzbińska (WZ / KR)
Zofia Wierzbińska
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuControl or not? – the role of general partner of a limited partnership
Paginacja104-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Książka Hońko Stanisław, Lulek Adam (red.): Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, vol. 1094, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ISBN 978-83-7972-319-5, 320 s.
Słowa kluczowe w języku polskimspółka komandytowa, powiązania w spółkach osobowych, konsolidacja sprawozdań finansowych, komplementariusz, sprawowanie kontroli
Słowa kluczowe w języku angielskimlimited partnership, relationships in partnerships, consolidation of financial statements, general partner, exercising control
Streszczenie w języku polskimCelem rozdziału jest określenie, czy komplementariusz spółki komandytowej posiada kontrolę nad taką spółką, pozwalającą uznać go, zgodnie z ustawą o rachunkowości, za jednostkę dominującą. Realizując cel, zweryfikowano, jakie relacje łączą wspólników spółki komandytowej oraz jakie są przesłanki uznania kontroli. Wskazano na determinanty istnienia relacji dominacji i konsekwencje jej ewentualnego rozpoznania. Problem identyfikowania relacji w świetle prawa bilansowego w spółkach osobowych, których występowanie jest coraz bardziej powszechne, nie był dotychczas poruszany w literaturze przedmiotu.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 29-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?