Dominacja czy zaangażowanie – rola komplementariusza spółki komandytowej

Zofia Wierzbińska

Abstract

The purpose of this chapter is to determine whether the general partner of a limited partnership has control over such a company, allowing it to be recognized under the Accounting Act as the dominating unit. In accomplishing the goal, it was verified what kind of relations take place between partners of the limited partnership and what are the premises for acknowledging the control. The determinants of the existence of the relationship of domination and the consequences of its possible diagnosis were pointed out. The problem of identifying relationships in partnerships, the occurrence of which is more and more common, has not yet been addressed in the accounting literature.
Author Zofia Wierzbińska (WZ / KR)
Zofia Wierzbińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsControl or not? – the role of general partner of a limited partnership
Pages104-119
Publication size in sheets0.75
Book Hońko Stanisław, Lulek Adam (eds.): Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, vol. 1094, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ISBN 978-83-7972-319-5, 320 p.
Keywords in Polishspółka komandytowa, powiązania w spółkach osobowych, konsolidacja sprawozdań finansowych, komplementariusz, sprawowanie kontroli
Keywords in Englishlimited partnership, relationships in partnerships, consolidation of financial statements, general partner, exercising control
Abstract in PolishCelem rozdziału jest określenie, czy komplementariusz spółki komandytowej posiada kontrolę nad taką spółką, pozwalającą uznać go, zgodnie z ustawą o rachunkowości, za jednostkę dominującą. Realizując cel, zweryfikowano, jakie relacje łączą wspólników spółki komandytowej oraz jakie są przesłanki uznania kontroli. Wskazano na determinanty istnienia relacji dominacji i konsekwencje jej ewentualnego rozpoznania. Problem identyfikowania relacji w świetle prawa bilansowego w spółkach osobowych, których występowanie jest coraz bardziej powszechne, nie był dotychczas poruszany w literaturze przedmiotu.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?