Near and mid infrared spectroscopy and multivariate data analysis in studies of oxidation of edible oils

Krzysztof Wójcicki , Igor Khmelinskii , Marek Sikorski , Ewa Sikorska

Abstract

Infrared spectroscopic techniques and chemometric methods were used to study oxidation of olive, sunflower and rapeseed oils. Accelerated oxidative degradation of oils at 60 °C was monitored using peroxide values and FT-MIR ATR and FT-NIR transmittance spectroscopy. Principal component analysis (PCA) facilitated visualization and interpretation of spectral changes occurring during oxidation. Multivariate curve resolution (MCR) method found three spectral components in the NIR and MIR spectral matrix, corresponding to the oxidation products, and saturated and unsaturated structures. Good quantitative relation was found between peroxide value and contribution of oxidation products evaluated using MCR – based on NIR (R2 = 0.890), MIR (R2 = 0.707) and combined NIR and MIR (R2 = 0.747) data. Calibration models for prediction peroxide value established using partial least squares (PLS) regression were characterized for MIR (R2 = 0.701, RPD = 1.7), NIR (R2 = 0.970, RPD = 5.3), and combined NIR and MIR data (R2 = 0.954, RPD = 3.1).
Autor Krzysztof Wójcicki (WT / KTiAI)
Krzysztof Wójcicki
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Igor Khmelinskii - Universidade do Algarve, Portugal
Igor Khmelinskii
-
, Marek Sikorski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
Marek Sikorski
-
, Ewa Sikorska (WT / KTiAI)
Ewa Sikorska
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Tytuł czasopisma/seriiFood Chemistry, ISSN 0308-8146, (A 40 pkt)
Rok wydania2015
Tom187
Paginacja416-423
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimOlive oil; Rapeseed oil; Sunflower oil; Spectroscopic techniques; Infrared; Chemometrics
Klasyfikacja ASJC2700 General Medicine; 1106 Food Science; 1602 Analytical Chemistry
DOIDOI:10.1016/j.foodchem.2015.04.046
Języken angielski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 40.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 28; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 1.955; Impact Factor WoS: 2015 = 4.052 (2) - 2015=4.232 (5)
Liczba cytowań*54 (2020-10-17)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?