Spór o rolę państwa w gospodarce

Marek Ratajczak

Abstract

After the recent financial crisis, a debate on the fundamental categories and mechanisms of market economy in a capitalist system and the role of the State in it has intensified. In Poland, this debate became even more significant after certain government documents (the Plan, followed by the Strategy of Responsible Development, commonly termed Morawiecki's Plan and Strategy) had been publicised. The view of the role played by the State in the economy is one of the main determinants that divides the science of economy into different schools, and constitutes the grounds upon which different economic doctrines emerge. The ongoing debate on the mechanisms of the functioning of economy in Poland and worldwide has been examined in the context of the historical dispute regarding the role of the State in market economy.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Role of the State in the Economy
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1
Pages5-23
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishpaństwo, rynek, instytucje
Abstract in PolishPo ostatnim kryzysie finansowym nasiliła się debata o podstawowych kategoriach i mechanizmach gospodarki rynkowej w realiach ustrojowych kapitalizmu, a w tym o roli państwa. W Polsce dyskusja o roli państwa w gospodarce nabrała dodatkowego znaczenia i wymiaru wraz z upublicznieniem dokumentów rządowych, najpierw w postaci Planu, a następnie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (popularnie określanych mianem Planu i Strategii Morawieckiego). Spojrzenie na rolę państwa w gospodarce jest jednym z głównych wyznaczników podziału ekonomii na szkoły i kierunki oraz podstawą wyodrębniania różnych doktryn ekonomicznych. W artykule podjęto próbę spojrzenia zarówno na współczesną polską, jak i światową debatę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście historycznego sporu o rolę państwa w gospodarce rynkowej.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.1.1
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9154
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?