Public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej

Filip Kaczmarek

Abstract

The author tries to answer a few questions concerning public relations in NGOs operating in the field of development cooperation. Are the goals set within the public relations, characteristic of companies are also the objectives of the non-profit sector? To what extent is running on a non-profit influences the formation of PR purposes? How the specificity of the non-profit sector affects the practice of carrying out public relations activities? What are the dilemmas raised PR activities of NGOs in the field of development? Because of the relatively modest potential of the Polish experience in development cooperation an important part of the argument is based on the experience of the European Union and the global development cooperation.
Autor Filip Kaczmarek (WE / KPEiPR)
Filip Kaczmarek
- Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Inne wersje tytułuPublic Relations in NGOs Operating in The Area of Development Cooperation
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr313
Paginacja99-109
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpublic relations, organizacje pozarządowe, współpraca rozwojowa, ODA, non profit
Słowa kluczowe w języku angielskimpublic relations, NGOs, development cooperation, ODA, non-profit
Streszczenie w języku polskimAutor artykułu próbuje odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej. Czy cele stawiane w obrębie public relations, charakterystyczne dla przedsiębiorstw są również celami sektora non profit w branży rozwojowej? Na ile fakt działania non profit wpływa na kształtowanie celów PR? W jaki sposób specyfika tego sektora wpływa na praktykę reali-zowania działań public relations? Jakie dylematy budzi PR sektora pozarządowego w branży rozwojowej? Z racji dość skromnego potencjału polskich doświadczeń rozwojowych ważna cześć argumentacji opiera się na doświadczeniach Unii Europejskiej i globalnej współpracy rozwojowej.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_313/08.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?