Public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej

Filip Kaczmarek

Abstract

The author tries to answer a few questions concerning public relations in NGOs operating in the field of development cooperation. Are the goals set within the public relations, characteristic of companies are also the objectives of the non-profit sector? To what extent is running on a non-profit influences the formation of PR purposes? How the specificity of the non-profit sector affects the practice of carrying out public relations activities? What are the dilemmas raised PR activities of NGOs in the field of development? Because of the relatively modest potential of the Polish experience in development cooperation an important part of the argument is based on the experience of the European Union and the global development cooperation.
Author Filip Kaczmarek (WE / KPEiPR)
Filip Kaczmarek,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsPublic Relations in NGOs Operating in The Area of Development Cooperation
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No313
Pages99-109
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpublic relations, organizacje pozarządowe, współpraca rozwojowa, ODA, non profit
Keywords in Englishpublic relations, NGOs, development cooperation, ODA, non-profit
Abstract in PolishAutor artykułu próbuje odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej. Czy cele stawiane w obrębie public relations, charakterystyczne dla przedsiębiorstw są również celami sektora non profit w branży rozwojowej? Na ile fakt działania non profit wpływa na kształtowanie celów PR? W jaki sposób specyfika tego sektora wpływa na praktykę reali-zowania działań public relations? Jakie dylematy budzi PR sektora pozarządowego w branży rozwojowej? Z racji dość skromnego potencjału polskich doświadczeń rozwojowych ważna cześć argumentacji opiera się na doświadczeniach Unii Europejskiej i globalnej współpracy rozwojowej.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_313/08.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?