Kobieca sukcesja - analiza porównawcza sytuacji kobiet w sukcesji w wybranych krajach świata

Alicja Hadryś-Nowak

Abstract

Women's potential to lead a firm - whether one started by a family member or a new venture of their own - is still not often enough acknowledged. With family firms acknowledged as the seeding grounds for the next generation of entrepreneurs, and with increasing attention in research to women's entrepreneurship, it is important to understand the factors in family firms and in national culture which help women to succeed in sucession proces. This paper, based on theoretical and empirical analysis, presents female succession in selected countries: China, France, Germany and Italy.
Author Alicja Hadryś-Nowak (WGM / KZM)
Alicja Hadryś-Nowak,,
- Department of International Management
Other language title versionsFemale Succession - a Comparative Analysis of the Situation of Women in Succession in Selected Countries
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol16
No7 cz. 1
Pages95-104
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSukcesja, Przedsiębiorstwo, Rodzina, Fuzje i przejęcia, Przekształcenia własnościowe, Przeniesienie praw własności, Kobieta, Kobieta w biznesie, Pozycja zawodowa kobiet
Keywords in EnglishSuccession, Enterprises, Family, Mergers and acquisitions, Ownership transformations, Transfer of ownership, Woman, Women in business, Professional position of women
Abstract in Polishrzedstawiona w artykule analiza sytuacji kobiet-córek w wybranych krajach świata pokazuje, że istnieją uwarunkowania kulturowe wpływające na ten proces. W Chinach na proces sukcesji wpływają wartości konfucjańskie. Wśród aspektów ideologii konfucjanizmu, mających wpływ na proces sukcesji w przedsiębiorstwie, wymienia się przede wszystkim to, że rodzina jest podstawową i najważniejszą jednostką w społeczeństwie. Jej potrzeby są ważniejsze niż potrzeby jednostki. Największą zatem wartością dla wszystkich członków rodziny jest harmonia w rodzinie. Co więcej, wartości konfucjańskie określają sposób i reguły dziedziczenia majątku rodziny. Z kolei we Francji jest najniższy w Europie odsetek sukcesorów chętnych do przejęcia i prowadzenia rodzinnego biznesu. Powodów takiego stanu rzeczy dopatruje się w kwestiach podatkowych związanych ze spadkami i darowiznami, w złożoności uwarunkowań prawnych czy w trudnościach związanych z finansowaniem rozwoju firmy. We Francji mężczyźni, synowie nadal są sukcesorami pierwszego wyboru. Kobiety rzadko brane są pod uwagę jako sukcesorki w firmach rodzinnych. Córki najczęściej zostają sukcesorami w sytuacji nagłej np. nieoczekiwana śmierć w rodzinie czy sytuacji odmowy wybranego sukcesora. Z kolei w Niemczech tylko jedna dziesiąta wszystkich sukcesorów to kobiety, a ich sytuacja jest ciągle zdominowana przez patriarchalny obraz rodziny oraz ról społecznych. Dodatkowo kobiety w firmach rodzinnych często same siebie nie widzą w roli głównego zarządzającego przedsiębiorstwem rodzinnym. Natomiast we Włoszech, nestorów w firmach rodzinnych charakteryzuje to, że wybierając sukcesora, równo traktują zarówno kobiety-córki, jak i mężczyzn-synów. Przy wyborze sukcesora kierują się przede wszystkim predyspozycjami do objęcia kierowniczego stanowiska. Zauważono natomiast, że rodzinność firmy jest pozytywnie skorelowana z obecnością kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jednak poza specyficznymi dla danej kultury czynnikami, wszędzie istnieje zjawisko "szklanego sufitu". Przytoczone przykłady pokazują również, że środowisko przedsiębiorstw rodzinnych jest miejscem, w którym kobiecie łatwiej realizować się na tle zarówno zawodowym, jak i prywatnym, w porównaniu do karier poza firmami rodzinnymi. Co więcej, droga do objęcia stanowisk kierowniczych jest zdecydowanie szybsza niż np. w korporacjach nierodzinnych. Jednak rola kobiet-córek w przedsiębiorstwach rodzinnych jest nadal pod silnym wpływem kontekstu społecznego co do postrzegania roli kobiet zarówno w biznesie, jak i w rodzinie.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFirmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?