The application of P/E Ratio for Selection of Stocks of Small Companies Listed on NewConnect Market

Marcin Flotyński

Abstract

Purpose - The aim of the article is to verify whether the Price/Earnings (P/E) ratio is helpful for selection of stock of small companies listed on NewConnect with higher rates of return. Design/Methodology/approach - The article embraces an empirical research - the quantitative analysis that has been based on the several hundred stocks quotations data from NewConnect in years 2007-2015. Stock market quotations derive from the websites devoted to stock exchange: gpw.pl, newconnect.pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Values of P/E ratio and rates of return of stocks in consecutive years have been used from NewConnect Statistic Bulletin from 2007-2015 placed on the NewConnect website. The scope of research embraces small companies on NewConnect which had positive values of P/E ratio. Consequently, in each year the number of companies taken into account fluctuated. The research hypothesis has been put forward: in years 2007-2015 stocks of small companies listed on NewConnect with the lowest values of P/E ratio offered higher rates of return than companies with the highest values of P/E. In both cases there are only above-zero (positive) values of P/E considered. Findings - The main finding of the article is that P/E can be a useful tool to select potentially more profitable stocks. It occurred that stocks with the lowest P/E values generally offered higher rates of return in the next calendar year than stocks with the highest P/E values. The analysis confirmed that the P/E ratio can be a useful method to choose stocks with brighter prospects than average stocks. It appeared that companies quoted on NewConnect with statistically lower P/E values are relatively better investments. In the period given, companies from the first and the second group (lowest P/E ratios) had on average higher rates of return than enterprises with higher P/E values. It seems that stocks perceived at the end of the year by investors as 'cheaper' grew in the next year faster than stocks known as being 'quite expensive' or 'expensive' (high P/E values). Originality/value - the article covers the quantitative research worked out by the author. It concerns the usefullness of P/E ratio for taking investment decisions on the stock market for small companies - NewConnect. Previous studies about P/E ratio and its applications focused mainly on the main market of the Warsaw Stock Exchange. Therefore, the empirical research in the article contributes to the methods of assessment of investment attractiveness of small companies' stocks. It is important to emphasize that data is based on the quotations from 9 years, so the whole period of NewConnect functioning (since its foundation) is embraced.
Author Marcin Flotyński (UEP)
Marcin Flotyński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsZastosowanie wskaźnika cena do zysku (p/e) do selekcji akcji małych spółek notowanych na rynku NewConnect
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (83), Cz. 2
Pages89-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNewConnect, analiza finansowa, alternatywny system obrotu, cena do zysku C/Z, stopa zwrotu
Keywords in EnglishNewConnect, financial analysis, alternative trading system, price earnings P/E, rate of return
Abstract in PolishCel - weryfikacja czy wskaźnik cena do zysku C/Z (P/E) jest pomocny w selekcji akcji przedsiębiorstw z NewConnect do portfela i czy przy jego użyciu możliwy jest wybór akcji przynoszących wyższą stopę zwrotu. Metodologia badania - Artykuł zawiera empiryczne badanie ilościowe obejmujące notowania kilkuset akcji z alternatywnego rynku NewConnect dla małych spółek z lat 2007-2015. Hipoteza badawcza: w latach 2007-2015 akcje małych przedsiębiorstw z rynku NewConnect z niskimi wartościami wskaźnika P/E przynosiły wyższe stopy zwrotu niż akcje z wysokimi wskaźnikami P/E. W każdym przypadku uwzględniano jedynie akcje z wskaźnikiem P/E większym od zera. Notowania akcji pochodzą ze stron internetowych portali poświęconych tematyce rynku kapitałowego: gpw.pl, newconnect.pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Wartości wskaźnika P/E i stopy zwrotu z akcji w poszczególnych latach zostały pozyskane z Biuletynu Statystycznego NewConnect wydawanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla lat 2007-2015. Zakres badania obejmuje małe spółki z NewConnect, które miały dodatnie wartości wskaźnika P/E - w rezultacie miało to wpływ na liczbę spółek wziętych pod uwagę w badaniu w każdym z rocznych okresów. Wynik - Głównym wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że wskaźnik P/E jest użytecznym narzędziem do selekcji spółek z wyższym potencjałem wzrostu niż średnia rynkowa. Akcje przedsiębiorstw z najniższymi wartościami P/E na koniec danego roku oferowały wyższą stopę zwrotu w roku kolejnym niż akcje z najwyższymi wartościami P/E. Analiza potwierdziła, że wskaźnik P/E może być użyteczną metodą do wyboru akcji spółek z ponadprzeciętnymi perspektywami wzrostu. Przedsiębiorstwa notowane na NewConnect ze statystycznie niższymi wartościami P/E były relatywnie lepszymi inwestycjami. W badanym okresie, akcje z niższymi wartościami P/E dawały średnio wyższe stopy zwrotu niż akcje z wyższymi wartościami P/E. Wyraźne jest, że cena akcji spółek postrzeganych przez inwestorów na koniec roku jako "tańsze", rosła w kolejnym roku szybciej, niż cena akcji spółek postrzeganych jako droższe (z wyższymi wartościami P/E). Oryginalność/Wartość - Artykuł zawiera badanie ilościowe opracowane w całości przez autora. Dotyczy ono przydatności zastosowania wskaźnika cena do zysku do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku giełdowym dla małych spółek NewConnect. Dotychczasowe badania dotyczące wskaźnika P/E i jego zastosowań koncentrowały się głównie na jego wykorzystaniu na rynku głównym GPW. Tym samym poprzez badanie empiryczne artykuł wnosi nowy wkład do metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji małych przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że badanie oparte jest na danych z 9 lat, czyli obejmuje cały okres funkcjonowania NewConnect.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-08
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-89.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?