O wykorzystaniu analizy głównych składowych w metodzie Data Envelopment Analysis

Anna Domagała

Abstract

The article presents a comparison of two selected methods of PCA-DEA which are a connection of Principal Component Analysis (PCA) and Data Envelopment Analysis (DEA). The aim of PCA-DEA methods is to improve the results of a traditional DEA which discriminatory power weakens when the number of variables that describe objects increases and/or when the number of objects decreases. The results of a traditional DEA and PCA-DEA were compared in case of correct and too small group of studied objects. Real and simulated data sets were used.
Author Anna Domagała (WIiGE / KE)
Anna Domagała,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsAbout Using Principal Component Analysis in Data Envelopment Analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No328
Pages254-263
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność, DEA, PCA
Keywords in Englishefficiency, DEA, PCA
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę porównania wybranych dwóch metod z grupy PCA-DEA, będących połączeniem analizy głównych składowych (PCA) z metodą Data Envelopment Analysis (DEA). Celem PCA-DEA jest poprawa rezultatów standardowej DEA, która w sytuacji zbyt małej liczby badanych obiektów i/lub zbyt dużej liczby cech opisujących obiekty traci moc dyskryminacyjną. Badanie polegało na porównaniu rezulta-tów uzyskiwanych przy zastosowaniu standardowego modelu DEA i modeli PCA-DEA w sytuacji prawidłowej oraz zbyt małej liczebności badanej grupy. Wykorzystano dane rze-czywiste i symulacyjne.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 23: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?