Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną

Justyna Fijałkowska , Małgorzata Macuda

Abstract

The paper presents the concept of value in accounting terms, indicates the relationship between CSR and value creation of the company and analyzes different concepts of its creation - stakeholders approach, value for the customer, shareholder value, including the creation through involvement in socially responsible activities - triple bottom line, blended value and sustainable value. We conclude that the sustainability value is only when it is created simultaneously for all stakeholders - when it includes economic, social and environmental value.
Autor Justyna Fijałkowska - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Justyna Fijałkowska
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuCreating an Enterprise's Value Through an Involvement in Socially Responsible Activities
Tytuł czasopisma/seriiZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom14
Nr3, cz. 1
Paginacja169-189
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimtworzenie wartości, wartość zrównoważona, społeczna odpowiedzialność biznesu
Słowa kluczowe w języku angielskimvalue creating, sustainable value, corporate social responsibility
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest zaprezentowanie ram konceptualnych tworzenia wartości przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność społecznie odpowiedzialną. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury krajowej i zagranicznej, analizę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie logiczne. W artykule przedstawiono pojęcie wartości w ujęciu rachunkowym, wskazano na związek między CSR a tworzeniem wartości przedsiębiorstwa oraz przeanalizowano różne koncepcje jej kreowania - teorię interesariuszy, koncepcję tworzenia wartości dla klienta, wartości dla inwestorów, w tym kreowanie tej wartości poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną - koncepcję potrójnego wyniku końcowego, wartości mieszanej oraz wartości zrównoważonej. Ustalono, iż o wartości zrównoważonej można mówić tylko wtedy, kiedy jest ona tworzona jednocześnie dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa - składa się więc na nią nie tylko wartość ekonomiczna, ale również społeczna i ekologiczna.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_3_1_11.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?