Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną

Justyna Fijałkowska , Małgorzata Macuda

Abstract

The paper presents the concept of value in accounting terms, indicates the relationship between CSR and value creation of the company and analyzes different concepts of its creation - stakeholders approach, value for the customer, shareholder value, including the creation through involvement in socially responsible activities - triple bottom line, blended value and sustainable value. We conclude that the sustainability value is only when it is created simultaneously for all stakeholders - when it includes economic, social and environmental value.
Author Justyna Fijałkowska - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Justyna Fijałkowska,,
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCreating an Enterprise's Value Through an Involvement in Socially Responsible Activities
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No3, cz. 1
Pages169-189
Publication size in sheets1
Keywords in Polishtworzenie wartości, wartość zrównoważona, społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in Englishvalue creating, sustainable value, corporate social responsibility
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie ram konceptualnych tworzenia wartości przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność społecznie odpowiedzialną. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury krajowej i zagranicznej, analizę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie logiczne. W artykule przedstawiono pojęcie wartości w ujęciu rachunkowym, wskazano na związek między CSR a tworzeniem wartości przedsiębiorstwa oraz przeanalizowano różne koncepcje jej kreowania - teorię interesariuszy, koncepcję tworzenia wartości dla klienta, wartości dla inwestorów, w tym kreowanie tej wartości poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną - koncepcję potrójnego wyniku końcowego, wartości mieszanej oraz wartości zrównoważonej. Ustalono, iż o wartości zrównoważonej można mówić tylko wtedy, kiedy jest ona tworzona jednocześnie dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa - składa się więc na nią nie tylko wartość ekonomiczna, ale również społeczna i ekologiczna.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_3_1_11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?