Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw

Dawid Garstecki

Abstract

Purpose - the aim of the article is to analyse the financial data disclosure in polish companies integrated reports. Five integrated reports from 2013 were fully analysed - LOTOS SA, GAS-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, AZOTY SA and SCANMED SA. Design/Methodology/Approach - the article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic, hermeneutic and sythesis) and deduction method. Findings - the result of the study is the identification of weak points of financial data disclosure in integrated reporting. Originality/Value - recomendations and future scientific research spheres were presented, mainly in the area of financial data disclosure in integrated reporting
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancial Data Disclosure in Chosen Companies Integrated Reports
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages 503-512
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdawczość finansowa, Informacja, Raportowanie
Keywords in EnglishIntegrated reporting, Financial reporting, Information, Reporting
Abstract in PolishCel - celem głównym opracowania jest analiza zakresu ujawnianych informacji finansowych w raportach zintegrowanych polskich spółek. Analizie poddano raporty zintegrowane za 2013 rok następujących podmiotów - grupa LOTOS SA, GAZ-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, grupa AZOTY SA oraz SCANMED SA Pochodną celu głównego jest sformułowanie wniosków mających charakter rekomendacji oraz wskazujących możliwe obszary badawcze w obszarze raportowania zintegrowanego. Metoda badania - w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz analizę raportów zintegrowanych. Wyniki - wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja niedoskonałości raportowania zintegrowanego w obszarze ujawnianych informacji finansowych. Oryginalność/Wartość - przedstawione rozważania sprowadzają się do określenia przyszłych kierunków zmian w badanym obszarze.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?