Non-formal education and the labour market performance: a comparative analysis

Olena Shelest

Abstract

The main objective of this article is the investigation of the relationship between non-formal education and labour market performance. The focus of the study is on selected issues related to educational activity of the employed population, as well as potential link between non-formal education and the main labour market indicators. The paper is based on the comparative analysis of available statistical data for Poland and the United Kingdom. Quantitative descriptive analysis was used to describe and compare the scale and nature of non-formal training which is an important element of the current focus of lifelong learning policies in both countries. The study suggests that observed differences in educational activity may result from different levels of skill specialisation in the economy, employment protection and employees mobility in the labour market.
Author Olena Shelest (WE / KEiRK)
Olena Shelest,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsEdukacja pozaformalna a rynek pracy: analiza porównawcza
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2016
No3 (11)
Pages346-366
Publication size in sheets1
Keywords in Polishedukacja nieformalna, szkolenia, rynek pracy, Polska, Wielka Brytania
Keywords in Englishnon-formal education, trainings, labour market, Poland, the United Kingdom
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przeanalizowanie relacji pomiędzy edukacją nieformalną i funkcjonowaniem rynku pracy. Uwagę skoncentrowano na wybranych zagadnieniach związanych z aktywnością edukacyjną pracowników oraz na związku pomiędzy kształceniem pozaformalnym a głównymi wskaźnikami rynku pracy. Badanie przeprowadzono, opierając się na analizie porównawczej danych statystycznych dostępnych dla Polski i Wielkiej Brytanii. W celu przybliżenia skali i charakteru kształcenia pozaformalnego w analizowanych krajach wykorzystano statystyczną analizę opisową. Wyniki analizy wskazują, że zaobserwowane różnice w aktywności edukacyjnej można wyjaśnić, między innymi, różnicą w poziomie specjalizacji umiejętności w gospodarkach, mobilności pracowników na rynku pracy, a także ochrony zatrudnienia.
DOIDOI:10.15611/e21.2016.3.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36230&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?