Interdyscyplinarny rozwój metodologii badania sieci

Justyna Światowiec-Szczepańska , Michał Zdziarski

Abstract

The paper sets out to illustrate the interdisciplinary nature of network research. While pointing out fundamental differences in interpreting network links and link formation mechanisms between social and natural sciences, the authors discuss the extent to which research methods applied by natural sciences can be transferred to the study of social networks in management science.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Michał Zdziarski - University of Warsaw (UW)
Michał Zdziarski,,
-
Other language title versionsInterdisciplinary Development of Network Research Methodology
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1642-9605, (B 6 pkt)
Issue year2017
No19
Pages253-264
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinterdyscyplinarność sieci, powiązania sieciowe, sieci społeczne
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie interdyscyplinarnego charakteru badań sieci. Ukazano w nim odmienny sposób rozumienia powiązań sieciowych oraz mechanizmów tworzenia sieci w szeroko rozumianych naukach społecznych i przyrodniczych. Jednocześnie przedstawiono możliwości i ograniczenia transferu metod badawczych rozwiniętych w naukach przyrodniczych do badań sieci społecznych w zarządzaniu.
URL http://www.bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/597/Interdyscyplinarny+rozw%C3%B3j+metodologii+badania+sieci.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruStrategie przedsiębiorstw w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?