Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010

Przemysław Garsztka , Maciej Cieślukowski

Abstract

Stable public revenues provide funding for the implementation of public tasks and ensure safety of broadly understood public finances. The concept of sustainability of public revenues, however, has not been clearly defined. The article explains in more detail the concept of sustainability of public revenues and suggests methods for measuring the stability of so-called coefficient of variation. The analysis was conducted on the example of the European Union's own resources available in the years 2000-2010. Empirical studies were carried out for various types of revenues and examined from various angles, which allowed to obtain differenciated results. The proposed coefficient of variation can transparently describe and compare the stability of various public revenues, regardless of the economic cycle. It can also be used to compare the stability of revenues at various levels of public authority.
Author Przemysław Garsztka (WIiGE / KE)
Przemysław Garsztka,,
- Department of Econometrics
, Maciej Cieślukowski (WE / KFP)
Maciej Cieślukowski,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsAssessment of the stability of public revenues on the example of EU's own resources between 2000 and 2010
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No3
Pages193-209
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstabilność, dochody publiczne Unii Europejskiej
Abstract in PolishStabilne dochody publiczne zapewniają środki na realizację zadań publicznych i gwarantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansów publicznych. Pojęcie stabilności dochodów publicznych nie zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane. W artykule przybliżono pojęcie stabilności dochodów publicznych oraz zaproponowano metody pomiaru tej stabilności za pomocą tzw. współczynnika zmienności. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązującego w latach 2000-2010. Badania empiryczne przeprowadzono dla poszczególnych rodzajów dochodów w różnych ujęciach i uzyskano zróżnicowane wyniki. Zaproponowany współczynnik zmienności pozwala w sposób transparentny opisać i porównać stabilność różnych dochodów publicznych, niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Ta metoda pomiaru może również być stosowana do porównania stabilności dochodów na różnych szczeblach władzy publicznej.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.3.14
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1801
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?