Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia

Krzysztof Czarnecki

Abstract

The purpose of this article is to investigate the impact of economic, social and cultural capital on studying at public or private tertiary schools, full-time or part-time and, as a consequence of these two alternatives, paying, or not, tuition fess. Concepts of 'social class' and 'socio-economic status' that are typically in use in research on inequalities in access to higher education are conceptualized as three forms of capital. This allowed to consider more information about specific household resources that can influence educational attainment. Results provide new knowledge on social background of students who pay tuition fees and allow to hypothesize about redistributive effects of the system of financing higher education in Poland.
Author Krzysztof Czarnecki (WE / KPiPS)
Krzysztof Czarnecki,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsImpact of Cultural, Social and Economic Capital on Paying Tuition Fees
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol32
No2
Pages143-162
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishodpłatność za studia, nierówności edukacyjne, szkolnictwo wyższe w Polsce, kapitał społeczny, kapitał kulturowy, kapitał ekonomiczny
Abstract in PolishArtykuł podejmuje próbę zbadania wpływu kapitału ekonomicznego, społecznego i kul- turowego na podejmowanie studiów na uczelni publicznej lub niepublicznej, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, a w konsekwencji tych dwóch alternatyw także na konieczność płacenia czesnego. Wykorzystywane zazwyczaj w badaniach nad nierów- nościami w dostępie do edukacji wyższej koncepcje "klasy społecznej" i "statusu spo- łeczno-ekonomicznego" zostały skonceptualizowane w formie trzech rodzajów kapitału. Pozwoliło to uwzględnić w modelu więcej informacji o specyficznych zasobach gospodar- stwa domowego, mogących mieć znaczenie dla osiągnięć edukacyjnych. Wyniki dostar- czają informacji o cechach osób płacących za studia oraz pozwalają na postawienie hipotez odnośnie do redystrybucyjnych efektów systemu finansowania edukacji wyższej w Polsce.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4633
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?