Aktywność obywatelska we współczesnych społeczeństwach demokratycznych

Halina Zboroń

Abstract

The article deals with an issue of civil society referred to a democratic social order. The aim of the presented considerations is to argue that the ‘civil society’ category can be applied in analysis of a deliberative democracy. Author disputes with the way of explaining this nation presented in Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie by Paweł Stefan Załęski. The article presents an alternative settling the issue of implementation the ‘civil society’ category in explanations of contemporary democratic societies.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsCivil Activity in Contemporary Democratic Societies
Journal seriesSensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, ISSN 2082-0860, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol29
No4
Pages145-159
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczeństwo obywatelskie, demokracja, społeczna odpowiedzialność
Keywords in Englishcivil society, democracy, social responsibility
Abstract in PolishCelem niniejszych rozważań nie jest formułowanie odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie jest nadawane terminowi ‘społeczeństwo obywatelskie’ we współczesnej kulturze Zachodu, nie będzie tu także mowy o tym, jak historycznie zmieniał się jego sens ani o tym, czy i w jaki sposób idea społeczeństwa obywatelskiego została ideologicznie zmanipulowana. Zamierzeniem autora jest wykazanie przydatności kategorii ‘społeczeństwa obywatelskiego’ w podejmowaniu analiz demokracji deliberatywnej.
URL http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/408/415
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?