Optymalny udział menedżera we własności spółki i koszt długu. Perspektywa teorii agencji

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Abstract

The subject of the paper are the relationships between managerial ownership, price volatility (risk) and debt cost from the perspective of an agency theory. Three strategies are considered: maximizing the managerial wealth, maximizing the equity holders wealth and complying strategy with the corporate social responsibility. It turns out that there is such an optimal level of managerial ownership (different for every firm) that the manager acts according to CSR strategy. This optimal level is the higher the lower is price volatility (risk) or the firm has greater growth prospects. Furthermore risk premium is an increasing function of managerial ownership in the managerial strategy and the decreasing function of it in the CSR strategy.
Autor Elżbieta Rychłowska-Musiał (WIiGE / KMS)
Elżbieta Rychłowska-Musiał
- Katedra Matematyki Stosowanej
Inne wersje tytułuThe Optimal Level of Managerial Ownership and Debt Cost. An Agency Theory Perspective
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr365
Paginacja196-206
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimteoria agencji, opcja inwestycyjna, własność menedżerska, premia za ryzyko
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem rozważań w artykule są związki między udziałem menedżera we własności spółki, stopniem ryzyka działalności prowadzonej przez spółkę i kosztem długu z perspektywy teorii agencji. Rozważane są trzy rodzaje strategii inwestycyjnych: maksymalizująca korzyści menedżera, maksymalizująca korzyści właściciela lub zgodna z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Okazuje się, że dla każdej spółki można wskazać taki poziom udziału menedżera we własności, przy którym realizuje on strategię zgodną z koncepcją CSR, i jest on tym wyższy, im mniejsze ryzyko działalności spółki lub też bardziej "wzrostowy" charakter spółki. Ponadto w strategii menedżerskiej wysokość premii za ryzyko wzrasta wraz z udziałem menedżera we własności, a w strategii CSR maleje.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.365.16
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?