Optymalny udział menedżera we własności spółki i koszt długu. Perspektywa teorii agencji

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Abstract

The subject of the paper are the relationships between managerial ownership, price volatility (risk) and debt cost from the perspective of an agency theory. Three strategies are considered: maximizing the managerial wealth, maximizing the equity holders wealth and complying strategy with the corporate social responsibility. It turns out that there is such an optimal level of managerial ownership (different for every firm) that the manager acts according to CSR strategy. This optimal level is the higher the lower is price volatility (risk) or the firm has greater growth prospects. Furthermore risk premium is an increasing function of managerial ownership in the managerial strategy and the decreasing function of it in the CSR strategy.
Author Elżbieta Rychłowska-Musiał (WIiGE / KMS)
Elżbieta Rychłowska-Musiał,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsThe Optimal Level of Managerial Ownership and Debt Cost. An Agency Theory Perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No365
Pages196-206
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishteoria agencji, opcja inwestycyjna, własność menedżerska, premia za ryzyko
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w artykule są związki między udziałem menedżera we własności spółki, stopniem ryzyka działalności prowadzonej przez spółkę i kosztem długu z perspektywy teorii agencji. Rozważane są trzy rodzaje strategii inwestycyjnych: maksymalizująca korzyści menedżera, maksymalizująca korzyści właściciela lub zgodna z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Okazuje się, że dla każdej spółki można wskazać taki poziom udziału menedżera we własności, przy którym realizuje on strategię zgodną z koncepcją CSR, i jest on tym wyższy, im mniejsze ryzyko działalności spółki lub też bardziej "wzrostowy" charakter spółki. Ponadto w strategii menedżerskiej wysokość premii za ryzyko wzrasta wraz z udziałem menedżera we własności, a w strategii CSR maleje.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.365.16
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?