Zarządzanie łańcuchem dostaw w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej

Piotr Banaszyk

Abstract

The aim of the study is to verify how the most important achievements of the New Institutional Economics can be used to explain and inspiration the research in the field of supply chain management. First, the problem of the an economic institution goals was identified and interpreted. After then the focus was on the agency theory as a theoretical reference in the mature supply chain management. Finally, the consequences of the information asymmetry for the cooperation of supply chain companies are presented.
Autor Piotr Banaszyk (WGM / KLM)
Piotr Banaszyk
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuSupply chain management in the perspective of the new institutional economics
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr381
Paginacja7-17
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie łańcuchem dostaw, Nowa Ekonomia Instytucjonalna
Słowa kluczowe w języku angielskimsupply chain management, New Economics Institutional
Streszczenie w języku polskimCelem opracowania jest sprawdzenie, na ile najważniejsze osiągnięcia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej można zastosować do wyjaśnień i inspiracji badawczych w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw. W pierwszej kolejności zidentyfikowano i zinterpretowano problem celów instytucji gospodarczej. Następnie skupiono uwagę na teorii agencji jako odniesieniu teoretycznym w zarządzaniu dojrzałym łańcuchem dostaw. Wreszcie przedstawiono konsekwencje asymetrii informacji dla współpracy przedsiębiorstw łańcucha dostaw.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-1492390b-926b-4370-b7fe-6bab26917a97
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?