Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau

Natalia Piechota

Abstract

Business tourism is one of the industries, which can strengthen big cities competitiveness. Because of this fact, convention bureaux are established as the institutions maximising positive effects of business tourism development. There are still not many papers considering other aspects than functional ones of convention bureaux activity, especially there is a lack of publications about theoretical background of these institutions. Therefore this paper presents theoretical determinants of convention bureaux activity based on the neoinstitutionalism. Moreover, other entities are described, which can replace convention bureau in business tourism management, according to the transaction costs theory and wide definition of institution. The results of literature research were used in analysis of convention bureaux activity in Polish cities.
Author Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota,,
- Department of Tourism
Other language title versionsTheoretical Determinants of Convention Bureau's Acti
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2016
No1(33)
Pages163-174
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishTurystyka biznesowa, Instytucje, Koszty transakcyjne
Keywords in EnglishBusiness tourism, Institutions, Transaction cost
Abstract in PolishW dużych miastach segmentem turystyki, który w znaczącym stopniu wzmacnia ich konkurencyjność, jest turystyka biznesowa. Z tego powodu powołuje się do życia convention bureaux jako instytucje mające na celu zarządzanie tym segmentem i maksymalizację pozytywnych efektów związanych z rozwojem turystyki biznesowej. Wciąż jednak jest niewiele publikacji, w których omówiono nie tylko aspekty funkcjonalne, lecz także teoretyczne podstawy istnienia powyższych podmiotów. Dlatego w artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki istnienia convention bureau, bazujące na założeniach neoinstytucjonalizmu. Na podstawie teorii kosztów transakcyjnych oraz szerokiego definiowania instytucji wskazano również podmioty, które mogłyby zastąpić convention bureau w zarządzaniu turystyką biznesową. Do analizy funkcjonowania convention bureaux w polskich miastach wykorzystano wyniki uzyskane z zastosowaniem metaanalizy.
DOIDOI:10.18276/ept.2016.1.33-13
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/33/ept33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-04-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?