Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Rola motywacji i doświadczeń turysty

Ewa Markiewicz , Agnieszka Niezgoda

Abstract

The purpose of the article is an analysis of importance of choosing a final destination and quality of services which are provided at the hotel compared to the attractiveness of the location. The hypothesis was positively verified that for some tourists a region or a tourist location were not a final destination, but the hotel itself. The methods used included: participant observation (classified observation) and desk research (data analysis). The subject of the study were the opinions of 200 tourists who visited Hotel Primavera in Jastrzębia Góra. 26% of them paid attention to the closed space of the hotel. They described the object as a building complex, which protected all the attractions and services during their visit. For these consumers, the hotel is a space of tourism (i.e. enclave space). It was noted that for some tourists (12%) the range and standard of service at the hotel may be more important than the attractiveness of the region.
Author Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
, Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
Other language title versionsHotel as a stage managed touristic space. The role of motivation and experience of the tourist
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages339-346
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzestrzeń enklawowa, hotel, atrakcyjność miejsca
Keywords in English enclavic space, hotel, attractive place.
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza znaczenia w wyborze miejsca docelowego zakresu i standardu (jakości) świadczonych usług w hotelu w porównaniu z atrakcyjnością lokalizacji. Postawiono i pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dla niektórych turystów to nie region lub miejscowość turystyczna, ale hotel stanowi cel podróży. Zastosowano metody: obserwację uczestniczącą (obserwacja niejawna) oraz desk research (analizę danych zastanych); przedmiotem badań były opinie 200 turystów, którzy odwiedzili hotel Primavera w Jastrzębiej Górze. W 26% badanych opinii turyści zwracali uwagę na zamkniętą przestrzeń hotelu. Opisywali obiekt jako zwartą całość, która zapewnia wszelkie atrakcje i usługi w czasie pobytu. Można zatem sądzić, że dla tych konsumentów hotel stanowi przestrzeń turystyczną (tzw. przestrzeń enklawową). Zauważono, że dla niektórych turystów (12%) zakres i standard usług w hotelu mogą być ważniejsze niż atrakcyjność regionu
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.31
URL www.dbc.wroc.pl/publication/41582
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?