Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

Among the numerous causes of success or failure of companies relatively little attention is paid by researchers and practitioners to strategic decision making. Determining the companies' aims and strategies through complex and dynamic operating conditions encourages demotivating attitude with respect to anticipating adverse effects as well as seeking developmental opportunities. The aim of the article is to determine the elements of risk orientation whose application in strategic management by strategists boosts the accuracy of decision making.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsRisk orientation in Strategic Decision Making Process
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2015
No39/4
Pages303-320
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishdecyzje strategiczne, trafność decyzji strategicznych, elementy orientacji na ryzyko
Keywords in Englishrisk, strategic decisions, decision making process
Abstract in PolishWśród różnych przyczyn powodzenia i niepowodzenia przedsiębiorstw, względnie mało uwagi badaczy i praktyków dotyczy procesu podejmowania decyzji strategicznych. Determinacja celów i strategii przedsiębiorstw przez złożone i dynamiczne warunki funkcjonowania sprzyja postawom demotywującym do antycypowania niekorzystnego ich wpływu, ale też nieposzukiwania okazji do rozwoju. Celem artykułu jest ustalenie elementów orientacji na ryzyko, których aplikacja w zarządzaniu strategicznym przez strategów służy zwiększeniu trafności podejmowanych decyzji.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t4-303.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?