Formy wsparcia rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 - beneficjentów i pracowników Wielkopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej

Baha Kalinowska-Sufinowicz

Abstract

The main purpose of the article is to present the results of the research of social assistance centres from the region of the Wielkopolskie Voivodship, that was carried out during 05.05.2012-15.06.2012 days, especially in the aspect of the forms of support parents with children under the age of 3 years - beneficiaries and employees of the wielkopolskie social assistance centres. Firstly methodology and general characteristics of the tested population were presented. Then there was discussed how respondents evaluate the attitude of social assistance centres' clients with children under the age of 3 years. Later the subject of the paper became the organizational and social assistance facilities for customers with children under 3 years old, employee trainings and using of flexible forms of employment and the organization of working time as a work-life balance instrument in the social assistance centres in the Wielkopolskie Voivodship. The results of survey of the social assistance centres' staff's opinion about the institutional environment functioning to parents with young children within and outside the powiat were presented as well.
Author Baha Kalinowska-Sufinowicz (WE / KMiBR)
Baha Kalinowska-Sufinowicz,,
- KMiBR
Other language title versionsForms Of Support Parents With Children Under The Age of 3 Years - Beneficiaries and Employees of the Wielkopolskie Social Assistance Centres
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2014
No8
Pages15-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrodzice z małymi dziećmi, ośrodki pomocy społecznej, elastyczne formy pracy
Keywords in Englishparents with young children, social assistance centres, flexible forms of work
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest prezentacja wyników badania ośrodków pomocy społecznej z regionu województwa wielkopolskiego, przeprowadzonego w dniach 05.05.2012-15.06.2012 roku, zwłaszcza w aspekcie środków i realizacji polityki państwa na terenie gminy, kierowanej do rodziców dzieci w wieku do 3. roku życia. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostały uwagi metodologiczne oraz dokonano ogólnej charakterystyki badanej zbiorowości. Następnie omówiono, jak ankietowani oceniają postawy klientów z dziećmi do lat 3. wielkopolskich ośrodków pomocy społecznej. W dalszej części przedmiotem rozważań stały się udogodnienia organizacyjne i instrumenty pomocy społecznej dla klientów z dziećmi do lat 3, szkolenia pracownicze oraz wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy jako instrumentu osiągania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym przez pracowników badanych instytucji. Przedstawiono także wyniki badania opinii pracowników ośrodków pomocy społecznej co do otoczenia tych instytucji.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?