Wybrane aspekty zagrożeń i ryzyka w transporcie

Paweł Romanow , Maciej Stajniak , Sylwia Konecka

Abstract

This article reviews the literature on selected topics on risk issues in the activities of transport operators. Particular attention was paid to the need for threats identification and risk assessment in transport processes. Potential benefits of risk management activities were also identified
Author Paweł Romanow - Poznan School of Logistics
Paweł Romanow,,
-
, Maciej Stajniak - Poznan School of Logistics
Maciej Stajniak,,
-
, Sylwia Konecka (WZ / KLiT)
Sylwia Konecka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsSelected aspects of threats and risks in transportation area
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Issue year2017
No12
Pages621-624
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, zagrożenia, transport
Abstract in PolishW artykule dokonano przeglądu literatury naukowej w zakresie wybranych zagadnień dotyczących problematyki ryzyka w działalności operatorów transportowych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę identyfikacji zagrożeń oraz ocenę ryzyka w procesach transportowych. Wskazano także potencjalne korzyści wynikające z działań realizowanych w ramach zarządzania ryzykiem.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-810e0f62-612c-4071-bdbf-c62b0fb94404/c/111_383_A_ET_ROMANOW_STAJNIAK_KONECKA.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?