The SIN Index Vs. The Socially Responsible Index

Marcin Bartkowiak , Bogna Janik

Abstract

The article compares the profitability and risk factor of the SINdex (from the so called sin stocks group) with the socially responsible index (SRI) from the Dow Jones (DJSI.US) group. The results were confronted with the results obtained by such conventional indices as the NASDAQ-100 and DJIA. The analysis was conducted for the entire research period, i.e. 16 years (1999-2015) and for separated three-year-long superperiods. The goal of the undertaking was to assess in-vestments in unique passive portfolios pursuant to the profit and risk criteria. It may be assumed that if the ROI in sin stocks portfolios continuously record much higher values than ROI in socially responsible and conventional portfolios, the for-mer ones will constantly enjoy a much greater interest.
Autor Marcin Bartkowiak (WIiGE / KMS)
Marcin Bartkowiak
- Katedra Matematyki Stosowanej
, Bogna Janik - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bogna Janik
-
Inne wersje tytułuPorównanie indeksu sin i indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr6
Paginacja54-69
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimzrównoważone inwestowanie, grzeszne spółki, indeksy społecznie odpowiedzialne, indeks SIN, indeks DJSI
Słowa kluczowe w języku angielskimsustainable investments, “sin stocks”, SR indices, SIN index, DJSI Index
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest porównanie zyskowności i ryzyka indeksu SINdex i indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. SINdex składa się z akcji pod-miotów zaliczanych do tak zwanych "grzesznych" spółek, czyli prowadzących działalność w branży tytoniowej, alkoholowej i hazardowej. Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami klasycznych indeksów giełdowych NASDAQ-100 i DJIA. Analizę przeprowadzono dla okresu 1999-2015. Badanie wykazało niższą rentowność portfela inwestycji społecznie odpowiedzialnych niż portfela "grzesznych" akcji, przy porównywalnym poziomie ryzyka.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_bartkowiak.pdf
Języken angielski
Plik
Bartkowiak.pdf 622.39 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 03-10-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruSustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?