The SIN Index Vs. The Socially Responsible Index

Marcin Bartkowiak , Bogna Janik

Abstract

The article compares the profitability and risk factor of the SINdex (from the so called sin stocks group) with the socially responsible index (SRI) from the Dow Jones (DJSI.US) group. The results were confronted with the results obtained by such conventional indices as the NASDAQ-100 and DJIA. The analysis was conducted for the entire research period, i.e. 16 years (1999-2015) and for separated three-year-long superperiods. The goal of the undertaking was to assess in-vestments in unique passive portfolios pursuant to the profit and risk criteria. It may be assumed that if the ROI in sin stocks portfolios continuously record much higher values than ROI in socially responsible and conventional portfolios, the for-mer ones will constantly enjoy a much greater interest.
Author Marcin Bartkowiak (WIiGE / KMS)
Marcin Bartkowiak,,
- Department of Applied Mathematics
, Bogna Janik - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bogna Janik,,
-
Other language title versionsPorównanie indeksu sin i indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No6
Pages54-69
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzrównoważone inwestowanie, grzeszne spółki, indeksy społecznie odpowiedzialne, indeks SIN, indeks DJSI
Keywords in Englishsustainable investments, “sin stocks”, SR indices, SIN index, DJSI Index
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie zyskowności i ryzyka indeksu SINdex i indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. SINdex składa się z akcji pod-miotów zaliczanych do tak zwanych "grzesznych" spółek, czyli prowadzących działalność w branży tytoniowej, alkoholowej i hazardowej. Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami klasycznych indeksów giełdowych NASDAQ-100 i DJIA. Analizę przeprowadzono dla okresu 1999-2015. Badanie wykazało niższą rentowność portfela inwestycji społecznie odpowiedzialnych niż portfela "grzesznych" akcji, przy porównywalnym poziomie ryzyka.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_bartkowiak.pdf
Languageen angielski
File
Bartkowiak.pdf 622.39 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?