Partycypacyjna strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kryzysowym na pozagiełdowym rynku walutowym

Piotr Wybieralski

Abstract

The article covers the issues related to the currency risk management process within non-financial companies in the OTC market. The analysis of selected flexible hedging strategy is presented, taking into account the participation degree in positive market developments, the effective exchange rates, risk profiles and treasury limit utilization, as well as the amount of currency exposure hedged and margin call scenarios in which additional collateral is required. It is shown that especially in the highly volatile markets flexible products may become an interesting solution compared to fixed ones.
Author Piotr Wybieralski (WGM / KFM)
Piotr Wybieralski,,
- Department of International Finance
Other language title versionsThe Application of a Selected Flexible Currency Risk Hedging Strategy in the Otc Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No9
Pages94-110
Publication size in sheets1.85
Keywords in Polishtransakcyjne ryzyko kursowe, strategie osłonowe, zarządzanie ryzykiem kursowym
Keywords in Englishcurrency risk, hedging strategy, currency risk management
Abstract in PolishW opracowaniu skoncentrowano się na problematyce mitygowania transakcyjnego ryzyka kursowego w przedsiębiorstwach niefinansowych z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. W tym kontekście dokonano porównania wybranego produktu o charakterze elastycznym, umożliwiającym w określonym zakresie partycypację w pozytywnych zmianach na rynku w relacji do klasycznego kontraktu forward pod kątem poziomu efektywnego kursu zabezpieczenia, profilu ryzyka, stopnia wykorzystania limitu skarbowego, jak również maksymalnej kwoty ekspozycji w osłonie oraz poziomów kursów granicznych, przy których transakcja może być awaryjnie zamknięta. Wskazano, iż zastosowanie rozwiązań o charakterze elastycznym jest szczególnie interesującą alternatywą w okresach kryzysowych, cechujących się podwyższoną zmiennością rynkową
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/05_wybieralski.pdf
Languagepl polski
File
05_wybieralski.pdf 496.88 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?