Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw

Konrad Fuks , Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

Network analysis is generally used in social sciences, especially in social networks (e.g. Facebook, LinkedIn). The goal of this paper is verification of social network analysis (SNA) when applied to sample enterprises network. Based on the research, it was found that this method has some limitations. Furthermore, the authors have noticed that it is necessary to recognize other complementary methods for this type of network analysis.
Autor Konrad Fuks (WZ / KLiT)
Konrad Fuks
- Katedra Logistyki i Transportu
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa
- Katedra Logistyki i Transportu
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański
- Katedra Handlu i Marketingu
Inne wersje tytułuThe Use of Metrics of SNA in the Analysis of Business Networks
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2014
Nr5 [CD]
Paginacja47-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza sieciowa, SNA, sieci przedsiębiorstw
Słowa kluczowe w języku angielskimnetwork analysis, SNA, business networks
Streszczenie w języku polskimAnaliza sieciowa jest coraz częściej wykorzystywana w naukach społecznych. Przede wszystkim jednak jest stosowana do analizy sieci społecznych (np. Facebook, LinkedIn). Autorzy postawili więc sobie za cel sprawdzenie zasadności użycia jednej z metod analizy sieciowej - SNA - do analizy przykładowej sieci przedsiębiorstw. Na podstawie badań stwierdzono, że metoda ta ma pewne ograniczenia w odniesieniu do analizy sieci, w której podmiotami są przedsiębiorstwa. Ponadto wskazano, że konieczne jest rozpoznanie innych metod uzupełniających do analizy tego typu sieci.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*17 (2020-09-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?