Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw

Konrad Fuks , Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

Network analysis is generally used in social sciences, especially in social networks (e.g. Facebook, LinkedIn). The goal of this paper is verification of social network analysis (SNA) when applied to sample enterprises network. Based on the research, it was found that this method has some limitations. Furthermore, the authors have noticed that it is necessary to recognize other complementary methods for this type of network analysis.
Author Konrad Fuks (WZ / KLiT)
Konrad Fuks,,
- Department of Logistics and Transport
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Use of Metrics of SNA in the Analysis of Business Networks
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages47-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza sieciowa, SNA, sieci przedsiębiorstw
Keywords in Englishnetwork analysis, SNA, business networks
Abstract in PolishAnaliza sieciowa jest coraz częściej wykorzystywana w naukach społecznych. Przede wszystkim jednak jest stosowana do analizy sieci społecznych (np. Facebook, LinkedIn). Autorzy postawili więc sobie za cel sprawdzenie zasadności użycia jednej z metod analizy sieciowej - SNA - do analizy przykładowej sieci przedsiębiorstw. Na podstawie badań stwierdzono, że metoda ta ma pewne ograniczenia w odniesieniu do analizy sieci, w której podmiotami są przedsiębiorstwa. Ponadto wskazano, że konieczne jest rozpoznanie innych metod uzupełniających do analizy tego typu sieci.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*17 (2021-01-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?